Animerad bild som visar en röd gubbe som står på en platå, som leder till andra platåer med animerade gubbar i vitt.