Om HR Optimal

HR Optimal grundades av mig, Suzanne Skoglöf, i början av 2000-talet och har sin bas i Helsingborg. Genom åren som gått har jag växlat mellan att driva HR Optimal och vara anställd i olika HR-roller i olika organisationer och även inom kommun. Min HR-karriär inleddes 1994 i samband med studierna på Personal-och arbetslivsprogrammet vid Lunds Universitet där jag tog examen 1997.

När jag startade HR Optimal från första början arbetade jag främst med ett friskvårdsprogram och ett ledarutvecklingsprogram. Under årens lopp har inriktningen  ändrats och sedan 2013 har HR Optimal fokuserat på att ge HR Support till företag i alla storlekar som har behov av professionellt och kompetent HR-stöd på hel- eller deltid under tillfälliga, kortare eller längre perioder.

Under dessa drygt 25 år har jag arbetat i ett brett perspektiv med HR-frågor men också fått specialistkunskaper inom t.ex. arbetsmiljö och sjukfrånvaro/-rehabiliteringsarbete.