3d small people - calculatorHR Optimals Timpaket är ett alternativ till abonnemangsformen när man inte har behov av HR Support på en kontinuerlig basis utan behovet kan uppstå vid olika tidpunkter och tillfällen. Timpaketen finns från 10 timmar och uppåt. Ju fler timmar ju billigare timpris. Timmarna används vid behov inom 18 månader.

Det går givetvis även bra att anlita HR Optimal under enstaka timmar. Timpriset blir då något högre än vid abonnemang och timpaket.