Rehabilitering
Många tycker, med all rätt, att det kan vara lite snårigt att reda ut Försäkringskassans regelverk när det kommer till långtidssjukskrivningar och rehabilitering av dessa. Lika snårigt kan det vara att koppla ihop det med de krav som Arbetsmiljöverket ställer på arbetsgivaren utifrån Arbetsmiljölagen och föreskriften som heter Rehabilitering och Arbetsanpassning (AFS 1994:1).

Men viktigast av allt; att medarbetaren får en god rehabilitering och en bra arbetsanpassning så att hen blir frisk och kan komma tillbaka till arbetet. Och om det inte är möjligt p.g.a. nedsatt/förändrad arbetsförmåga kan det bli aktuellt med en uppsägning och då är det väldigt viktigt att den sker på ett lagligt korrekt sätt men inte minst att den hanteras med empati och med medarbetarens bästa i fokus.

Behöver du hjälp av någon som har arbetet med detta i mer än 20 år så tveka inte att kontakta mig då jag kan berätta mer om hur man hanterar och sköter rehabiliteringen och arbetsanpassningen vid en långtidssjukskrivning  på ett schysst, empatiskt och regelmässigt korrekt sätt.