”Suzanne har hjälpt till i en av mina verksamheter, då det behövdes ta tuffa beslut, på ett professionellt och kompetent sätt. Hon är mån om att hitta hållbara och arbetsrättsligt korrekta lösningar, är ett bra stöd i HR-frågor generellt samt duktig på att ta tag i processer och genomföra dem.”

 

Karsten Deppert, Ägare, Mindpark

“Vi anlitade Suzanne för en känslig personalfråga. Tanken med att anlita en utomstående var att vi inte ville göra något fel i processen. Suzanne har med högsta betyg utfört denna uppgift både med hänsyn till företag som personen i frågan. Hon är väldigt omtänksam men går inga omvägar mot det mål hon har satt. Kan med mycket varma rekommendationer rekommendera Suzanne till andra som inte känner sig 100 % uppdaterade på de regler som gäller inom HR frågor”.

Dennis Anderberg, VD, Candab

 

”Swescan behövde hjälp med att se över våra policys och rutiner inom HR och få dem uppdaterade och blev då rekommenderad av en företagskollega att kontakta Suzanne på HR Optimal. Suzanne gick igenom våra HR dokument och uppdaterade dem så att de blev enhetliga, arbetsrättsligt korrekta och enkelt uppbyggda. Jag känner mig nu tryggare och säkrare som arbetsgivare när jag vet att allt från anställningsavtal till våra policys och rutiner/riktlinjer som rör våra medarbetare är korrekta och anpassade till vår verksamhet. Jag vill därför varmt rekommendera Suzanne när man behöver en kompetent, effektiv och noggrann HR Konsult som man kan lita på.”

 

Fredrik Hansson, VD, Swescan AB

 

”Suzanne är vårt HR bollplank i allt från avtal och nyanställningar till personalhandbok och komplicerade frågeställningar. För oss har detta varit ovärderligt och vi har fått ett kunnigt bemötande, nya tankar men också ett stort engagemang från Suzanne inför våra HR uppgifter. För oss som ett mindre företag är det en stor trygghet att ha en kompetent och professionell samarbetspartner att vända sig till inom detta område”

Ann-Sofie Malmgren, tidigare Marknadschef, ScandChoco AB

 

”Vi tog hjälp av Suzanne och HR Optimal när vi skulle ta fram manualer för vår personal på Lakritsfabriken och ScandChoco. Kan varmt rekommendera hennes tjänster då hon har lång erfarenhet av HR.”

Martin Jörgensen, VD och ägare, Lakritsfabriken AB och ScandChoco AB.

 

När min egen tid inte räckte till så anlitade vi Suzanne för att assistera oss med diverse policys. Bland annat arbetsmiljö och jämställdhets policys m.fl. Suzanne gjorde detta på ett mycket professionellt sett där hon lyckades att både lyssna , guida och samtidigt ställa krav på en bestämd kund (mig). Denna professionella kombination tillsammans med ett mycket trevligt bemötande har lett till att vi numera anlitar Suzanne löpande som bollplank och rådgivare åt oss i merparten av våra HR relaterade frågor. Hennes kunskap är väldigt bra men minst lika viktigt för oss är att när hon inte är helt säker på något så säger hon det och tar reda på exakta detaljerna i frågeställningen genom sitt breda nätverk. Kan varmt rekommendera alla som behöver kompetent , pålitlig och professionell HR assistans att kontakta Suzanne.

Stefan Nilsson, CEO, Tillberg Design AB

 

”Vi stod i behov av att upprätta en medarbetarhandbok till våra anställda på företaget. Eftersom vi varken hade den tiden eller för den delen kunskapen, så stod alternativet till att få hjälp utav någon utomstående. Jag tog då kontakt med Suzanne, som jag hade träffat året innan då hon gav en kortfattad presentation av hennes verksamhet. Detta ångrar jag verkligen inte. Under hösten 2014, hjälpte hon oss att ta fram medarbetarhandboken som vi hade behövt så länge. Suzanne upprättade nya dokument varje vecka som hon skickade över så att jag under veckan därpå kunde gå igenom synpunkter/korrigeringar. Skall också sägas att där var inte särskilt mycket som jag ville ändra på. Idag har Suzannes arbete utmynnat i en sann vänskap, och hon är den vi ringer till om/när vi har andra HR behov framöver. Vi kan med största glädje och gott samvete rekommendera denna glada och kompetenta kvinna”.

 

Anders Brommesson, VD och delägare, A-Byggarna i Hbg AB

 

”Suzanne Skoglöf/HR Optimal var på ett mycket förtjänstfullt sätt delaktig när vi på Smedbo upprättade system, dokumentation och rutiner för Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM. Suzanne är lyhörd, effektiv och hands-on vilket vi verkligen uppskattar. ”

Magnus Åhlin, CFO, The Smedbo Group

 

”Suzanne Skoglöf har genomfört en arbetsmiljökartläggning på en av våra enheter på Peab Anläggning Syd. Vi kan varmt rekommendera Suzanne då hennes arbete var på en mycket professionell nivå med hög kvalitet på arbetet och på kartläggningens genomförande. Vår personal har uppskattat Suzannes arbete och hennes närvaro i svåra frågor och händelser. Suzanne har varit noggrann både med planering och genomförande. Tidplanen har fungerat och hållit arbetet igenom. Kommunikationen under arbetet har varit till stor belåtenhet från vår sida. Tack Suzanne för ditt arbete som skapa en bättre arbetsmiljö för våra fantastiska medarbetare.”

Tina Jacobi, HR Chef, Peab Anläggning Syd